Vad innebär ett ökat träbyggande i Sverige för miljön? - Granskning av jämförande LCA-studier av stombyggnadsmaterial i hus
Rapport, 2002

byggnadsmaterial

trä

LCA

Författare

Birgit Brunklaus

Institutionen för miljösystemanalys

Henrikke Baumann

Institutionen för miljösystemanalys

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Övrig annan teknik

Annan naturresursteknik

Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-07