Biomassa - en knapp resurs i globalt perspektiv
Book chapter, 2007

Idag använder vi ungefär tio gånger mer fossil energi än bioenergi i världen. Nu ökar användningen av bioenergi kraftigt. Men globalt sett finns det inte tillräckligt med bioenergi för att ersätta de fossila bränslena, skriver tre forskare på Chalmers. Hur ska vi använda de knappa resurserna på bästa sätt? Och hur ska vi kunna begränsa de negativa effekter som ökad efterfrågan på bioenergi kan få? Det handlar bland annat om exploatering av värdefulla ekosystem som regnskogar.

bioenergi

global potential

Author

Göran Berndes

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Julia Hansson

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Stefan Wirsenius

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Bioenergi - till vad och hur mycket?

Formas Fokuserar 19-32

Subject Categories

Other Environmental Engineering

Other Social Sciences not elsewhere specified

More information

Latest update

5/12/2020