Biomassa - en knapp resurs i globalt perspektiv
Kapitel i bok, 2007

Idag använder vi ungefär tio gånger mer fossil energi än bioenergi i världen. Nu ökar användningen av bioenergi kraftigt. Men globalt sett finns det inte tillräckligt med bioenergi för att ersätta de fossila bränslena, skriver tre forskare på Chalmers. Hur ska vi använda de knappa resurserna på bästa sätt? Och hur ska vi kunna begränsa de negativa effekter som ökad efterfrågan på bioenergi kan få? Det handlar bland annat om exploatering av värdefulla ekosystem som regnskogar.

bioenergi

global potential

Författare

Göran Berndes

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Julia Hansson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Stefan Wirsenius

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Bioenergi - till vad och hur mycket?

Formas Fokuserar 19-32

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12