Att ge rum för gemenskap. Samfällighet eller socialt tomrum. En studie kring den lokala gemenskapens villkor i stadslandskapet.
Report, 1978

Author

Sten Gromark

University of Gothenburg

Harald Starke

University of Gothenburg

Subject Categories

Sociology

Forskningsrapport / Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet: 51

More information

Created

10/10/2017