Att ge rum för gemenskap. Samfällighet eller socialt tomrum. En studie kring den lokala gemenskapens villkor i stadslandskapet.
Rapport, 1978

Författare

Sten Gromark

Göteborgs universitet

Harald Starke

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sociologi

Forskningsrapport / Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet: 51

Mer information

Skapat

2017-10-10