Ersättning av R22 i fjärrvärmesystem. Är HFC-blandningar bättre än HFC134a?
Paper in proceedings, 1998

Author

Lennart Vamling

Department of Heat and Power Technology

Paul Ingvarsson

Presenterad vid EM:s konferens Klimat 21, Stockholm, december 1998

1103-2952 (ISSN)

Subject Categories

Chemical Engineering

More information

Created

10/7/2017