Ersättning av R22 i fjärrvärmesystem. Är HFC-blandningar bättre än HFC134a?
Paper i proceeding, 1998

Författare

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Paul Ingvarsson

Presenterad vid EM:s konferens Klimat 21, Stockholm, december 1998

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07