Kan fibrer påverka beständigheten av konventionellt armerade betongkonstruktioner?
Magazine article, 2015

Kloridinducerad korrosion av armeringen är den vanligaste orsaken till nedbrytning av armerade betongkonstruktioner i marina miljöer eller som utsätts för vägsalt. Den sprickbegränsande effekt som fiberarmering tillhandahåller anses vara fördelaktig med avseende på inträngning av skadliga ämnen i betongen. Ändå finns det fortfarande begränsad forskning om hur fibrer kan påverka korrosion av armeringsjärn i betong. I ett pågående doktorandprojekt, som görs i samarbete mellan Chalmers och Thomas Concrete Groups, genomförs experiment för att besvara frågan hur fibrer inverkar på armerade betongkonstruktioners livslängd.

Author

Karin Lundgren

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Carlos Gil Berrocal

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Ingemar Lövgren

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Bygg & teknik : Sveriges äldsta byggfacktidning

0281-658X (ISSN)

Vol. 2015 7 17-19

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Materials Engineering

Infrastructure Engineering

Building Technologies

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Materials Science

More information

Latest update

3/1/2022 7