Kan fibrer påverka beständigheten av konventionellt armerade betongkonstruktioner?
Artikel i övrig tidskrift, 2015

Kloridinducerad korrosion av armeringen är den vanligaste orsaken till nedbrytning av armerade betongkonstruktioner i marina miljöer eller som utsätts för vägsalt. Den sprickbegränsande effekt som fiberarmering tillhandahåller anses vara fördelaktig med avseende på inträngning av skadliga ämnen i betongen. Ändå finns det fortfarande begränsad forskning om hur fibrer kan påverka korrosion av armeringsjärn i betong. I ett pågående doktorandprojekt, som görs i samarbete mellan Chalmers och Thomas Concrete Groups, genomförs experiment för att besvara frågan hur fibrer inverkar på armerade betongkonstruktioners livslängd.

Författare

Karin Lundgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Carlos Gil Berrocal

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Ingemar Lövgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Bygg & teknik : Sveriges äldsta byggfacktidning

0281-658X (ISSN)

Vol. 2015 7 17-19

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Infrastrukturteknik

Husbyggnad

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Materialvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-01