Analytisk beräkningsmodell för tvångsprickor hos kombinationsarmerade konstruktionselement
Magazine article, 2018

Kombinationsarmering kan vara en effektiv lösning för att begränsa sprickbildning orsakad av tvångskrafter och samtidig minska arbetsinsatsen som armeringen medför. Befintliga modeller som beaktar sprickor orsakade av tvångkrafter saknas dock för kombinationsarmerade betongelement. I ett nyligen avslutat SBUF-projekt som har genomförts på Thomas Concrete Group i samarbete med Chalmers tekniska högskola har en befintlig analytisk beräkningsmodell för tvångsprickor vidareutvecklats och beräkningar har jämförts med resultat från experiment. I den här artikeln beskrivas modellen och dess förmåga att prediktera antalet sprickor och sprickbredd i betongelement utsatta för förhindrad krympningsdeformation.

sprickbildning

Betong

kombinationsarmering

sprickbredd

tvång

Author

Carlos Gil Berrocal

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Ingemar Löfgren

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Bygg & Teknik

Vol. 2018 7 30-33

Subject Categories

Infrastructure Engineering

Other Civil Engineering

Building Technologies

More information

Latest update

11/23/2018