Analytisk beräkningsmodell för tvångsprickor hos kombinationsarmerade konstruktionselement
Artikel i övrig tidskrift, 2018

Kombinationsarmering kan vara en effektiv lösning för att begränsa sprickbildning orsakad av tvångskrafter och samtidig minska arbetsinsatsen som armeringen medför. Befintliga modeller som beaktar sprickor orsakade av tvångkrafter saknas dock för kombinationsarmerade betongelement. I ett nyligen avslutat SBUF-projekt som har genomförts på Thomas Concrete Group i samarbete med Chalmers tekniska högskola har en befintlig analytisk beräkningsmodell för tvångsprickor vidareutvecklats och beräkningar har jämförts med resultat från experiment. I den här artikeln beskrivas modellen och dess förmåga att prediktera antalet sprickor och sprickbredd i betongelement utsatta för förhindrad krympningsdeformation.

kombinationsarmering

sprickbildning

Betong

sprickbredd

tvång

Författare

Carlos Gil Berrocal

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Ingemar Löfgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Bygg och teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 2018 7 30-33

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-16