Så kan kommuner skapa nya värdefulla lägen för bostäder
Newspaper article, 2018

Author

Örjan Sjöberg

Stockholm School of Economics

Lars Marcus

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Urban Design and Planning

Dagens Nyheter

Subject Categories

Environmental Engineering

More information

Latest update

7/8/2021 4