Så kan kommuner skapa nya värdefulla lägen för bostäder
Artikel i dagstidning, 2018

Författare

Lars Marcus

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Örjan Sjöberg

Handelshögskolan i Stockholm

Dagens Nyheter

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-15