Så kan kommuner skapa nya värdefulla lägen för bostäder
Artikel i dagstidning, 2018

Författare

Örjan Sjöberg

Handelshögskolan i Stockholm

Lars Marcus

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Dagens Nyheter

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-08