Tjänstefiering inom energibolag - en pågående omställning
Other - Inlägg i en forskningsrapport, 2019

Tjänstefiering inom energibolag - En pågående omställning

Tradionellt har energisektorn i hög grad varit leverantörscentrerad, med starkt fokus på energisektorns egen produkon och distribuon av energi. Mycket fokus har lagts på kunskap kring nödvändig teknik och infrastruktur, medan kund- och även användarsidan av värdekedjan har få mindre uppmärksamhet. Tjänstefi ering kan bidra till den pågående förändringen av energisektorn – frågan är inte om utan snarare hur detta a kommer att bidra till framtidens ekosystem för energi och energitjänster.


Publicerat i: "Energisystemet i en ny tid, p. 203-206.

"Halvtidsrapport från NEPP:s andra etapp, Mars 2019
Redaktörer: Bo Rydén, Ebba Löfblad, Kjerstin Ludvig, Håkan Sköldberg, Profu

tjänstefiering

kund-leverantörrelationer

energitjänster

tjänsteutveckling

Energieffektivisering

kundfeedback

Creator

Ida Gremyr

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Arni Halldorsson

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

ELIN: Energy efficiency of logistics services -- inside-out

Swedish Energy Agency (P43314-2), 2016-12-06 -- 2019-12-31.

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Energy

Subject Categories

Business Administration

Energy Systems

More information

Latest update

2/6/2020 2