Tjänstefiering inom energibolag - en pågående omställning
Övrigt - Inlägg i en forskningsrapport, 2019

Tjänstefiering inom energibolag - En pågående omställning

Tradionellt har energisektorn i hög grad varit leverantörscentrerad, med starkt fokus på energisektorns egen produkon och distribuon av energi. Mycket fokus har lagts på kunskap kring nödvändig teknik och infrastruktur, medan kund- och även användarsidan av värdekedjan har få mindre uppmärksamhet. Tjänstefi ering kan bidra till den pågående förändringen av energisektorn – frågan är inte om utan snarare hur detta a kommer att bidra till framtidens ekosystem för energi och energitjänster.


Publicerat i: "Energisystemet i en ny tid, p. 203-206.

"Halvtidsrapport från NEPP:s andra etapp, Mars 2019
Redaktörer: Bo Rydén, Ebba Löfblad, Kjerstin Ludvig, Håkan Sköldberg, Profu

tjänstefiering

kund-leverantörrelationer

energitjänster

tjänsteutveckling

Energieffektivisering

kundfeedback

Upphovsman

Ida Gremyr

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Arni Halldorsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

ELIN: Energieffektivisering av logistiktjänster – inifrån och ut

Energimyndigheten (P43314-2), 2016-12-06 -- 2019-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Energisystem

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-06