Ida Gremyr

Professor vid Innovation and R&D Management

Ida Gremyr är professor vid avdelningen Innovation and R&D Management. Hon undervisar och handleder examensarbeten bland annat inom masterprogrammet "Quality and Operations Management".

Ida Gremyr forskar om organisering av kvalitetsutvecklingsarbete, tjänsteledning och kvalitetsförbättringsverktyg. Forskningsansatsen är samskapande och involverar partners från privat och offentlig sektor, t.ex. sjukvård. En drivkraft är att bidra till praktik- och kompetensutveckling för praktiker i kvalitetsområdet, t.ex. genom ett pedagogiskt utvecklingsprojekt och genom rollen som programansvarig för masterprogrammet Quality and Operations Management.

Källa: chalmers.se
Image of Ida Gremyr

Visar 126 publikationer

2024

Focus on processes contextualised: how QM process tools and practices can support sustainable development

Max Rosvall, Ida Gremyr
TQM Journal. Vol. 36 (9), p. 94-113
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2024

Charting the path to a sustainable, competitive and green industry in an era of rapid change: proposing a research agenda

Andreas Wallo, Jason Martin, Mattias Elg et al
Cogent Business and Management. Vol. 11 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Why won’t you leave the process alone? Exploring emotional, motivational and cognitive mechanisms triggering tampering

Magdalena Smeds, Jason Martin, Mattias Elg et al
Total Quality Management and Business Excellence. Vol. 34 ( 5-6), p. 791-805
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Blueprinting construction logistics services for quality improvement

Ida Gremyr, Jenny Backstrand, Anna Fredriksson et al
Construction Management and Economics. Vol. 41 (1), p. 60-78
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

The influence of digitalisation on the role of quality professionals and their practices

Martin Jason, Dang, Quoc Hung, Ida Gremyr
Cogent Business and Management. Vol. 10 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Public health services

Ida Gremyr
Elgar Encyclopedia of Services, p. 65-66
Kapitel i bok
2023

Patient involvement in quality improvement: a survey comparing naturalistic and reflective approaches

Mattias Elg, Ida Gremyr
BMJ open quality. Vol. 12 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Småskaliga live case för att integrera livslångt lärande och arbetslivsanknytning

Ida Gremyr, Magdalena Smeds, Patrik Alexandersson et al
Proceedings Chalmers Conference on Teaching and Learning 2023, p. 47-50
Paper i proceeding
2022

Quality functions' use of customer feedback as activation triggers for absorptive capacity and value co-creation

Ida Gremyr, Andrea Birch-Jensen, Maneesh Kumar et al
International Journal of Operations and Production Management. Vol. 42 (13), p. 218-242
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Unleashing the potential of internal audits: a review and research agenda

Jan Lenning, Ida Gremyr
Total Quality Management and Business Excellence. Vol. 33 (9-10), p. 994-1010
Reviewartikel
2022

What contributes to auditee satisfaction in external ISO 9001 audits?

Jan Lenning, Ida Gremyr, Hendry Raharjo
TQM Journal. Vol. 34 (6), p. 1877-1895
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Increasing the value of quality management systems

Ida Gremyr, Jan Lenning, Mattias Elg et al
International Journal of Quality and Service Sciences. Vol. 13 (3), p. 381-394
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Absorptive capacity as enabler for service improvements − the role of customer satisfaction information usage

Andrea Birch-Jensen, Ida Gremyr, Arni Halldorsson
Total Quality Management and Business Excellence. Vol. 32 (15-16), p. 1651-1665
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

The roles of quality departments and their influence on business results

Ida Gremyr, Mattias Elg, Andreas Hellström et al
Total Quality Management and Business Excellence. Vol. 32 (7-8), p. 886-897
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Digitalisation and quality management: problems and prospects

Mattias Elg, Andrea Birch-Jensen, Ida Gremyr et al
Production Planning and Control. Vol. 32 (12), p. 990-1003
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Towards a quality management competence framework: exploring needed competencies in quality management

Jason Martin, Mattias Elg, Ida Gremyr et al
Total Quality Management and Business Excellence. Vol. 32 (3-4), p. 359-378
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Value configurations for balancing standardization and customization in chronic care: a qualitative study

Christian Colldén, Andreas Hellström, Ida Gremyr
BMC Health Services Research. Vol. 21 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Special Issue: Advancing Service Supply Chains Guest editorial

Ida Gremyr, Arni Halldorsson
Supply Chain Management. Vol. 26 (3), p. 297-306
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2021

Exploring power shifts as an enabler for a strengthened patient role in quality improvements: A Swedish survey study

Ida Gremyr, Mattias Elg, Erik Eriksson et al
BMJ open quality. Vol. 10 (1)
Reviewartikel
2020

Quality Management: An Introduction

Ida Gremyr, Bjarne Bergquist, Mattias Elg
Bok
2020

Unleashing the potential of internal audits: A review and research agenda

Jan Lenning, Ida Gremyr
Övrigt konferensbidrag
2020

The Many Meanings of Quality: Towards a Definition in Support of Sustainable Operations

Jason Martin, Mattias Elg, Ida Gremyr
Total Quality Management and Business Excellence. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

BLUEPRINTING CONSTRUCTION LOGISTICS SERVICES TO ENABLE QUALITY IMPROVEMENTS

Ida Gremyr, Jenny Backstrand, Anna Fredriksson et al
LRN 2020 Proceedings. Vol. 1
Paper i proceeding
2020

Digitally connected services: Improvements through customer-initiated feedback

Andrea Birch-Jensen, Ida Gremyr, Arni Halldorsson
European Management Journal. Vol. 38 (5), p. 814-825
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Service action research: review and guidelines

Mattias Elg, Ida Gremyr, Arni Halldorsson et al
Journal of Services Marketing. Vol. 34 (1), p. 87-99
Reviewartikel
2020

Use of customer satisfaction measurements to drive improvements

Andrea Birch-Jensen, Ida Gremyr, Jacob Hallencreutz et al
Total Quality Management and Business Excellence. Vol. 31 (5-6), p. 569-582
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Customer Information Usage: Improving Supply Chain Performance and Advancing Logistics Services in Construction Projects

Jenny Bäckstrand, Anna Fredriksson, Arni Halldorsson et al
Proceedings of the International Conference on Operations and Supply Chain Management
Paper i proceeding
2019

Two routes of service modularization: advancing standardization and customization

Ida Gremyr, Aku Valtakoski, Lars Witell
Journal of Services Marketing. Vol. 33 (1), p. 73-87
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Oral Examination – Turning Formal Assessment Into Individual Learning Experience

Arni Halldorsson, Ida Gremyr
Övrigt konferensbidrag
2019

New roles in healthcare services resulting from increased patient involvement

Ida Gremyr, Frida Smith, Mattias Elg et al
29th RESER conference
Paper i proceeding
2019

Increasing the value of quality management systems

Ida Gremyr, Jan Lenning, Mattias Elg et al
Övrigt konferensbidrag
2019

Fit for purpose? Exploring competence in quality management

Jason Martin, Mattias Elg, Ida Gremyr
International Journal of Quality and Service Sciences. Vol. 11 (3), p. 317-333
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Lean Energy: Turning Continuous Improvements Into Sustainable Development

Arni Halldorsson, Ida Gremyr, Anette Winter
Övrigt konferensbidrag
2018

Lean energy: Turning sustainable development into organizational renewal

Arni Halldorsson, Ida Gremyr, Anette Winter et al
Sustainability. Vol. 10 (12)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Challenges and propositions for research in quality management

Anders Fundin, Bjarne Bergqvist, Henrik Eriksson et al
International Journal of Production Economics. Vol. 199 (May), p. 125-137
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Exploring the phase for highest impact on radicality: a cross-sectional study of patient involvement in quality improvement in Swedish healthcare

Ida Gremyr, Mattias Elg, Frida Smith et al
BMJ Open. Vol. 8 (11), p. e021958-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

“Brave Men” and “Emotional Women”: A Theory-Guided Literature Review on Gender Bias in Health Care and Gendered Norms towards Patients with Chronic Pain

Anke Samulowitz, Ida Gremyr, Erik Eriksson et al
Pain Research and Management. Vol. 2018
Reviewartikel
2018

Clinician experiences of healthy lifestyle promotion and perceptions of digital interventions as complementary tools for lifestyle behavior change in primary care

Anne H. Berman, Karoline Kolaas, Elisabeth Petersén et al
BMC Family Practice. Vol. 19 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Dynamic Capabilities for Improving Service Offerings through Utilization of Customer Satisfaction Information

Andrea Birch-Jensen, Ida Gremyr, Arni Halldorsson
SERVSIG PROCEEDINGS
Paper i proceeding
2018

Drivers of audit client satisfaction in the external audit fieldwork

Jan Lenning, Ida Gremyr, Hendry Raharjo
Övrigt konferensbidrag
2018

Organising sustainability competencies through quality management: Integration or specialisation

Vanajah Siva Subramaniam, Ida Gremyr, Arni Halldorsson
Sustainability. Vol. 10 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

The Future of Work for Quality Management – Challenges in the Digitalized Era

Mattias Elg, Ida Gremyr, Jason Martin et al
Övrigt konferensbidrag
2018

Utredningen ignorerar forskning om kvalitet

Lars Sörqvist, Ida Gremyr, Henrik Eriksson
Svenska dagbladet
Artikel i dagstidning
2018

Services supporting users: The case of energy services to end-users

Arni Halldorsson, Ida Gremyr, Sofia Börjesson et al
Övrigt konferensbidrag
2017

Making internal audits business-relevant

Jan Lenning, Ida Gremyr
Total Quality Management and Business Excellence. Vol. 28 (9-10), p. 1106-1121
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Fit for purpose? -Critical competencies and roles in quality management

Jason Martin, Mattias Elg, Ida Gremyr
20th QMOD conference on Quality and Service Sciences ICQSS
Paper i proceeding
2017

Managing quality “in-use”: Feedback Information to Improve Digitally Connected Services

Andrea Birch-Jensen, Ida Gremyr, Arni Halldorsson
The 24th Nordic Academy of Management Conference
Paper i proceeding
2017

SERVICES SUPPORTING THE CUSTOMER: ACTOR CONSTELLATIONS AND INTERACTION MECHANISMS

Ida Gremyr, Arni Halldorsson, Juliana Hsuan
27th Annual RESER Conference
Paper i proceeding
2017

Försöksplanering för utveckling och förbättring

Bo Bergman, Martin Arvidsson, Ida Gremyr
Bok
2017

Quality management as a platform for organizing sustainability competencies

Vanajah Siva Subramaniam, Ida Gremyr, Arni Halldorsson
20th QMOD conference on Quality and Service Sciences ICQSS 2017, 5-7 August
Paper i proceeding
2017

Integration or specialization – Organizing competences to support sustainable product development

Vanajah Siva Subramaniam, Ida Gremyr
4th International EurOMA Sustainable Operations and Supply Chains Forum
Paper i proceeding
2017

A Value-Based Taxonomy of Improvement Approaches in Healthcare

Christian Colldén, Ida Gremyr, Andreas Hellström et al
Journal of Health, Organisation and Management. Vol. 31 (4), p. 445-458
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Turning internal audits into business audits that drive business relevant improvements

Jan Lenning, Ida Gremyr
19th QMOD conference
Paper i proceeding
2016

Initiating Quality Management in a Small Company

Marcus Assarlind, Ida Gremyr
TQM Journal. Vol. 28 (2), p. 166-179
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Customer perception measurements as drivers for improvements

Andrea Birch-Jensen, Jacob Hallencreutz, Ida Gremyr
Shingo European Conference
Övrigt konferensbidrag
2016

Using an adapted approach to the Kano model to identify patient needs

Susanne Gustavsson, Ida Gremyr, Elisabeth Kenne Sarenmalm
TQM Journal. Vol. 28 (1), p. 151-162
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

The support of Quality Management to sustainable development: a literature review

Vanajah Siva Subramaniam, Ida Gremyr, Bjarne Bergquist et al
Journal of Cleaner Production. Vol. 138 (2), p. 148-157
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Factors influencing the use of customer satisfaction measurements

Andrea Birch-Jensen, Ida Gremyr, Jacob Hallencreutz et al
10th conference of the Performance Measurement Association
Paper i proceeding
2016

A life cycle approach to robust design methodology

Vanajah Siva Subramaniam, Ida Gremyr, Hendry Raharjo et al
International Journal of Productivity and Quality Management. Vol. 18 (2-3), p. 137-149
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Industriell ekonomi och organisering

Lena Abrahamsson, Lars Bengtsson, Ida Gremyr et al
Bok
2016

Exploring Quality Challenges and the Validity of Excellence Models

Henrik Eriksson, Ida Gremyr, Bjarne Bergqvist et al
International Journal of Operations and Production Management. Vol. 36 (10), p. 1201-1221
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Excellence Models in the Public Sector - Relationships between Enablers and Results

Hendry Raharjo, Roberta Gugliemetti Mugion, Henrik Eriksson et al
International Journal of Quality and Service Sciences. Vol. 7 (1), p. 120-135
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Adopting a Management Innovation in a Professional Organization - The Case of Improvement Knowledge in Healthcare

Andreas Hellström, Svante Lifvergren, Susanne Gustavsson et al
Business Process Management Journal. Vol. 21 (5), p. 1186-1203
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

The complexity of using value as driver for improvement in psychosis care

Christian Colldén, Ida Gremyr, Andreas Hellström et al
22nd International Annual EurOMA Conference
Paper i proceeding
2014

A Robust Design Methodology Process

Martin Arvidsson, Ida Gremyr, Vanajah Siva Subramaniam
International Symposiu of Robust Design, Copenhagen, August 2014
Paper i proceeding
2014

Adapting the Robust Design Methodology to support sustainable product development

Ida Gremyr, Vanajah Siva Subramaniam, Hendry Raharjo et al
Journal of Cleaner Production. Vol. 79, p. 231-238
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Critical Factors for Quality Management Initiatives in Small and Medium-Sized Enterprises

Marcus Assarlind, Ida Gremyr
Total Quality Management and Business Excellence. Vol. 25 (4), p. 397-411
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Quality Management and Sustainability Initiatives; a literature review

Vanajah Siva Subramaniam, Ida Gremyr, Bjarne Bergquist et al
17th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production
Paper i proceeding
2014

Understanding new service development and service innovation through innovation modes

Ida Gremyr, Lars Witell, Nina Löfberg et al
Journal of Business and Industrial Marketing. Vol. 29 (2), p. 123-131
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

A Framework for Developing and Assessing Eco-innovations

Ida Gremyr, Jutta Hildenbrand, Steven Sarasini et al
Greening of Industry Networks Studies. Vol. 2, p. 55-79
Kapitel i bok
2014

A developmental view on implementation of quality management concepts

Ida Gremyr, Mattias Elg
International Journal of Quality and Service Sciences. Vol. 6 (2/3), p. 143-154
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

The Relationships between Enablers and Results in Excellence Models: Learnings From Italy And Sweden

Roberta Guglielmetti Mugion, Hendry Raharjo, Henrik Eriksson et al
Proceedings of 17th QMOD conference on Quality and Service Sciences ICQSS, Prague, September 3-5, 2014. Czech Republic, 2014
Paper i proceeding
2014

A note on unwanted variation in healthcare

Ida Gremyr
Proceedings of 17th QMOD conference on Quality and Service Sciences ICQSS
Paper i proceeding
2013

Developing, evaluating and assessing eco-innovations based on Life Cycle Assessment and Quality management approach

Jutta Hildenbrand, Ida Gremyr, Steven Sarasini et al
6th International Conference on Life Cycle Management
Paper i proceeding
2013

A framework for developing and assessing eco-innovations

Steven Sarasini, Ida Gremyr, Jutta Hildenbrand et al
, 20th International Annual EurOMA Conference
Paper i proceeding
2013

Organizing specialty competence in product development - the case of robust design methodology

Vanajah Siva Subramaniam, Ida Gremyr
20th International Annual EurOMA Conference, 7-12 June 2013, Dublin
Paper i proceeding
2013

A service innovation framework for manufacturing firms

Ida Gremyr, Lars Witell
QUIS
Paper i proceeding
2013

Multi-faceted views on a Lean Six Sigma application

Marcus Assarlind, Ida Gremyr, Kristoffer Bäckman
International Journal of Quality and Reliability Management. Vol. 30 (4), p. 387-402
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

A Developmental View on Implementation of Quality Management Concepts

Ida Gremyr, Mattias Elg
16th QMOD International Conference
Paper i proceeding
2013

Quality Function Deployment in Healthcare: A literature review and case study

Ida Gremyr, Hendry Raharjo
International Journal of Health Care Quality Assurance. Vol. 26 (2), p. 135-146
Reviewartikel
2013

Adopting new ways of working in small and medium-sized enterprises: findings from interventions in 12 European companies

Marcus Assarlind, Henrik Eriksson, Ida Gremyr et al
Total Quality Management and Business Excellence. Vol. 24 (8), p. 945-958
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

The medication process – a design for Six Sigma

Ida Gremyr, Susanne Gustavsson, Anette Gideberg
International Journal of Six Sigma and Competitive Advantage. Vol. 7 (1), p. 1-11
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Design for Six Sigma and lean product development

Ida Gremyr, J B Fouquet
International Journal of Lean Six Sigma. Vol. 3 (1), p. 45-58
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

A Product Robustness Process in a Medium-Sized Company

Martin Arvidsson, Ida Gremyr
IIE Asia Conference 2012, 28-30 June, Singapore
Paper i proceeding
2012

Robust Design Methodology for Sustainability

Ida Gremyr, Vanajah Siva Subramaniam, Hendry Raharjo et al
IIE Asia 2012, June 28-30, Singapore
Paper i proceeding
2012

The design of a medication process

Anette Gideberg, Susanne Gustavsson, Ida Gremyr et al
International Forum on Quality and Safety in healthcare, Paris
Poster (konferens)
2012

Designing interventions in SMEs: Experiences from a pan-European multiple case study

Marcus Assarlind, Henrik Eriksson, Ida Gremyr et al
Proceedings of the 15th QMOD-ICQSS conference, p. 123-135
Paper i proceeding
2012

Multi-faceted views on a Lean Six Sigma application

Marcus Assarlind, Ida Gremyr, Kristoffer Bäckman
International Journal of Quality and Reliability Management. Vol. 29 (1), p. 21-30
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Tjänstelogik som utgångspunkt för innovationer i tillverkningsindustrin

Ida Gremyr, Lars Witell, Bo Edvardsson et al
Innovationsledning och kreativitet i svenska företag, p. 120-129
Kapitel i bok
2011

Kvalitetschefen under luppen i svensk forsknigsstuide

Andreas Hellström, Ida Gremyr, Mattias Elg et al
Vetenskaplig Essens. Vol. 1 (1), p. 4-9
Artikel i övrig tidskrift
2011

The role of quality managers in contemporary organisations

Mattias Elg, Ida Gremyr, Andreas Hellström et al
Total Quality Management and Business Excellence. Vol. 22 (8), p. 795-806
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

RDM at the Back-end of Product Development Process

Vanajah Siva Subramaniam, Hendry Raharjo, Bolennarth Svensson et al
QMOD 29-31st Aug 2011 San Sebastian, Spain
Paper i proceeding
2011

Practices of Robust Design Methodology in Practice

Ida Gremyr, Torben Hasenkamp
TQM Journal. Vol. 23 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Lessons from Sweden’s first large-scale implementation of Six Sigma in healthcare

Svante Lifvergren, Ida Gremyr, Andreas Hellström et al
Operations Management Research. Vol. 3 (3-4), p. 117-128
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Exploring Modes of Service Innovation in Manufacturing Firms

Lars Witell, Ida Gremyr, Nina Löfberg et al
CIRP IPS² Conference
Paper i proceeding
2010

Exploring Modes of Service Innovation in Manufacturing Firms

Ida Gremyr, Nina Löfberg, Lars Witell
CIRP IPS² Conference, Linköping
Paper i proceeding
2010

Service innovations in manufacturing firms

Ida Gremyr, Nina Löfberg, Lars Witell
Managing Service Quality. Vol. 20 (2), p. 161-175
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Design for Six Sigma in Healthcare; the Medication Process

Ida Gremyr, Susanne Gustavsson, Anette Gideberg
17th International Annual EurOMA Conference, June, Porto
Paper i proceeding
2010

How to run a quality department and its effects on business results and status in a senior management team

Andreas Hellström, Mattias Elg, Ida Gremyr et al
17th International Annual EurOMA Conference, June, Porto
Paper i proceeding
2009

Potentials and antecedents of using QFD in healthcare: the case of Swedish hospital

Ida Gremyr, Hendry Raharjo
ENBIS conference
Paper i proceeding
2009

Interpretation of Dispersion Effects in a Robust Design Context

Ida Gremyr, Ida Gremyr, Bo Bergman
Robust Design Methodology for Reliability: Exploring the Effects of Variation and Uncertainty, p. 145-149
Kapitel i bok
2009

A Large Scale Implementation of Six Sigma at the Skaraborg Hospital Group

Svante Lifvergren, Alexander Chakhunashvili, Ida Gremyr et al
16th International Annual EurOMA Conference
Paper i proceeding
2009

Quality Management in Small and Medium Sized Enterprises

Marcus Assarlind, Ida Gremyr
Irish Academy of Management 12th Annual Conference, Conference Proceedings
Paper i proceeding
2009

Tracing service innovations in manufacturing firms

Ida Gremyr, Nina Löfberg, Lars Witell
11th QUIS conference
Paper i proceeding
2009

Design for Six Sigma in Healthcare: Identifying Critical-to-Quality Characteristics

Ida Gremyr, Alexander Chakhunashvili, Anette Gideberg et al
12th QMOD International Conference
Paper i proceeding
2009

The Agenda of Quality Managers

Mattias Elg, Ida Gremyr, Andreas Hellström et al
12th QMOD International Conference
Paper i proceeding
2009

A review of practices for robust design methodology

Torben Hasenkamp, Martin Arvidsson, Ida Gremyr
Journal of Engineering Design. Vol. 20 (6), p. 645-657
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Quality Management and Business Results: The Role of the Quality Department

Lars Witell, Mattias Elg, Ida Gremyr et al
16th International Annual EurOMA Conference
Paper i proceeding
2008

A Note on Failure Mode Avoidance

Ida Gremyr, Åke Lönnqvist
11th International QMOD Conference, Campus Helsingborg, Lund University
Paper i proceeding
2008

Principles of Robust Design Metholology

Ida Gremyr, Martin Arvidsson
Quality and Reliability Engineering International. Vol. 24 (1), p. 23-35
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Design for Six Sigma and Lean Product Development: Differences, Similarities and Links

J B Fouquet, Ida Gremyr
The Asian Journal of Quality. Vol. 8 (3), p. 23-34
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Interpretation of Dispersion Effects in a Robust Design Context

Martin Arvidsson, Ida Gremyr, Bo Bergman
Journal of Applied Statisitcs. Vol. 33 (6), p. 623-627
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Underlying Themes of Design for Six Sigma

Bo Bergman, Ida Gremyr
9th QMOD Conference
Paper i proceeding
2005

A Review of Robust Design

Martin Arvidsson, Ida Gremyr
8th QMOD International Conference, Palermo
Paper i proceeding
2005

Exploring Design for Six Sigma from the Viewpoint of Robust Design Methodology

Ida Gremyr
The International Journal of Six Sigma and Competitive Advantage. Vol. 1 (3), p. 295-306
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

A Discussion of the Interpretation of Dispersion Effects

Martin Arvidsson, Ida Gremyr, Bo Bergman
The Annual Conference on Business and Industrial Statistics (ENBIS3 / ISIS3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Robust Design Methodology: Status in Swedish Manufacturing Industry

Ida Gremyr, Martin Arvidsson, Per Johansson
Quality and Reliability Engineering International. Vol. 19 (4), p. 285-293
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Deliberate choices of restrictions in complete randomization

Martin Arvidsson, Ida Gremyr
Quality and Reliability Engineering International. Vol. 19 (2), p. 87-99
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Use and knowledge of robust design methodology: a survey of Swedish industry

Martin Arvidsson, Ida Gremyr, Per Johansson
Journal of Engineering Design. Vol. 14 (2), p. 129-143
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Design for Six Sigma - From the perspective of Robust Design Methodology

Ida Gremyr
6th QMOD International Conference
Paper i proceeding
2002

Beyond Root-Cause Analysis

Per Johansson, Ida Gremyr, Anders Fundin et al
48th Reliability and Maintainability Symposium
Paper i proceeding
2002

Use and Knowledge of Robust Design - A Survey of Swedish Industry

Martin Arvidsson, Ida Gremyr, Per Johansson
The Annual Conference on Business and Industrial Statistics
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 2 forskningsprojekt

2020–2021

Construction services under construction: Enabling continuous improvements of logistics services in project-based organizations

Ida Gremyr Service Management and Logistics
Arni Halldorsson Service Management and Logistics
Gabriella Gatenholm Service Management and Logistics
Centrum för management i byggsektorn (CMB)

1 publikation finns
2014–2014

Användbara data

Ida Gremyr Industriell kvalitetsutveckling
Hendry Raharjo Industriell kvalitetsutveckling
Bo Bergman Industriell kvalitetsutveckling
SKL

Det kan finnas fler projekt där Ida Gremyr medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.