Interpretation of Dispersion Effects in a Robust Design Context
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Martin Arvidsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Ida Gremyr

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Bo Bergman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Journal of Applied Statisitcs

Vol. 33 6 623-627

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07