Underlying Themes of Design for Six Sigma
Paper i proceeding, 2006

Författare

Bo Bergman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Ida Gremyr

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

9th QMOD Conference

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi