A Review of Robust Design
Paper i proceeding, 2005

Författare

Martin Arvidsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Ida Gremyr

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

8th QMOD International Conference, Palermo

Ämneskategorier

Övrig annan teknik