Special Issue: Advancing Service Supply Chains Guest editorial
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Ida Gremyr

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Arni Halldorsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Supply Chain Management

1359-8546 (ISSN)

Vol. 26 3 297-306

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Transportteknik och logistik

Företagsekonomi

DOI

10.1108/SCM-05-2021-599

Mer information

Senast uppdaterat

2021-06-01