Potentials and antecedents of using QFD in healthcare: the case of Swedish hospital
Paper i proceeding, 2009

Design for Six Sigma

Quality Function Deployment

Healthcare

Författare

Ida Gremyr

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Hendry Raharjo

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

ENBIS conference

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07