A Discussion of the Interpretation of Dispersion Effects
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Martin Arvidsson

Chalmers, Institutionen för industriell kvalitetsutveckling

Ida Gremyr

Chalmers, Institutionen för industriell kvalitetsutveckling

Bo Bergman

Chalmers, Institutionen för industriell kvalitetsutveckling

Ämneskategorier

Annan matematik