ELIN: Energieffektivisering av logistiktjänster – inifrån och ut
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Syftet med projektet är att genera ökad kunskap och insikter kring hur transportföretag och speditörer skapar energieffektivisering. Till skillnad från studier av ny teknik och styrmedel som innebär ett utifrånperspektiv på minskning av godstransportens negativa energi- och miljöpåverkan så är utgångspunkten i projektet ett inifrån-ut-perspektiv där drivkraften bakom att energieffektivisera godstransporter kommer från huvudaktörerna själva - leverantörer och kunder i transportsektorn.

Deltagare

Arni Halldorsson (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P43314-2
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-05-23