Quality Management and Sustainability Initiatives; a literature review
Paper i proceeding, 2014

Författare

Vanajah Siva Subramaniam

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Ida Gremyr

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Bjarne Bergquist

Rickard Garvare

Raine Isaksson

Thomas Zobel

17th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Produktion

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07