Design for Six Sigma and Lean Product Development: Differences, Similarities and Links
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

J B Fouquet

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Ida Gremyr

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

The Asian Journal of Quality

1598-2688 (ISSN)

Vol. 8 3 23-34

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07