Industriell ekonomi och organisering
Bok, 2016

Författare

Lena Abrahamsson

Lars Bengtsson

Ida Gremyr

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Christian Kowalkowski

Marcus Lindahl

Anders Nilsson

Alf Rehn

Anders Segerstedt

Kristina Säfsten

Peter Öhman

Styrkeområden

Transport

Produktion

Ämneskategorier

Annan teknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

978-91-47-11183-1

Mer information

Skapat

2017-10-07