Dynamic Capabilities for Improving Service Offerings through Utilization of Customer Satisfaction Information
Paper i proceeding, 2018

Författare

Andrea Birch-Jensen

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Ida Gremyr

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Arni Halldorsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

SERVSIG PROCEEDINGS

10th SERVSIG
Paris, France,

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-11