Utredningen ignorerar forskning om kvalitet
Artikel i dagstidning, 2018

Vi blir överraskade av att Välfärdsutredningen anser det mycket svårt och komplicerat att mäta och arbeta med kvalitet i välfärdssektorn. Det finns nämligen en omfattande kunskap i Sverige om hur sådant arbete bör bedrivas, skriver ett flertal forskare och andra verksamma inom kvalitetsområdet.

Författare

Lars Sörqvist

Ida Gremyr

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Henrik Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Svenska dagbladet

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-19