Utredningen ignorerar forskning om kvalitet
Newspaper article, 2018

Vi blir överraskade av att Välfärdsutredningen anser det mycket svårt och komplicerat att mäta och arbeta med kvalitet i välfärdssektorn. Det finns nämligen en omfattande kunskap i Sverige om hur sådant arbete bör bedrivas, skriver ett flertal forskare och andra verksamma inom kvalitetsområdet.

Author

Lars Sörqvist

Ida Gremyr

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Henrik Eriksson

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Svenska dagbladet

Subject Categories

Economics and Business

More information

Latest update

12/19/2018