Kvalitetschefen under luppen i svensk forsknigsstuide
Artikel i övrig tidskrift, 2011

Författare

Andreas Hellström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Ida Gremyr

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Mattias Elg

Lars Witell

Vetenskaplig Essens

2001-0885 (ISSN)

Vol. 1 1 4-9

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Produktion

Mer information

Skapat

2017-10-08