Om-renovering – möjligheter för energieffektivisering när äldre flerbostadshus renoveras en andra gång
Magazine article, 2019

Byggnader har av EU [1] pekats ut som den enskilt största sektorn för att spara energi och minska utsläppen av växthusgaser. De största vinsterna finns att hämta i den befintliga bebyggelsen och EU föreslår strategier med omfattande renovering för att uppnå målen. I det här forskningsprojektet har flerfamiljshus uppförda före 1945 studerats. Många har redan varit renoverade med tidigare energibidrag och då förvanskade vad gäller ursprungliga arkitektoniska värden, men står nu inför nya behov av renovering. Tre frågor har varit i fokus: Vad finns det för information om de här byggnaderna? Vilken information behövs för att skapa strategier för hur de kan renoveras? Vad finns det för möjligheter att energieffektivisera samtidigt som kulturvärden bevaras eller till och med återskapas i en andra större renovering?

Author

Paula Femenias

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Paula Wahlgren

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Pär Johansson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Liane Thuvander

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Architectural theory and methods

Petra Eriksson

Uppsala University

Bygg och teknik

0281-658x (ISSN)

Vol. 2019 2 24-28

National Transdisciplinary Centre of Excellence for Integrated Sustainable Renovation (SIRen)

Formas (2013-1804), 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Re-renovation: Possibilities for increased energy efficiency and the re-creation of cultural historical values

Swedish Energy Agency (40461-1), 2015-11-01 -- 2018-12-31.

Subject Categories

Architectural Engineering

Construction Management

Architecture

Building Technologies

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

More information

Latest update

9/15/2021