Kvaliteten vid arkitekttävlingar hotad
Other - Debatt, 2017

Tävlingen är utsatt för starka externa processer som begränsar dess möjlighet att bidra till arkitektonisk kvalitet. Det skriver Magnus Rönn som sammanfattar en nyligen utgiven antologi.

architecture,

competition

Creator

Magnus Rönn

Chalmers, Architecture, Building Design

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Architecture

More information

Latest update

5/19/2019