Kvaliteten vid arkitekttävlingar hotad
Magazine article, 2017

Tävlingen är utsatt för starka externa processer som begränsar dess möjlighet att bidra till arkitektonisk kvalitet. Det skriver Magnus Rönn som sammanfattar en nyligen utgiven antologi ("Architectural competition as institution and process").

competition

architecture,

Author

Magnus Rönn

Chalmers, Architecture, Building Design

Arkitekten : tidning för Arkitektförbundet

0347-058X (ISSN)

Vol. 2017 8 juni

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Architecture

More information

Latest update

7/22/2022