Kvaliteten vid arkitekttävlingar hotad
Artikel i övrig tidskrift, 2017

Tävlingen är utsatt för starka externa processer som begränsar dess möjlighet att bidra till arkitektonisk kvalitet. Det skriver Magnus Rönn som sammanfattar en nyligen utgiven antologi ("Architectural competition as institution and process").

competition

architecture,

Författare

Magnus Rönn

Chalmers, Arkitektur, Byggnadsdesign

Arkitekten : tidning för Arkitektförbundet

0347-058X (ISSN)

Vol. 2017 8 juni

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Arkitektur

Mer information

Senast uppdaterat

2022-07-22