Kvaliteten vid arkitekttävlingar hotad
Övrigt - Debatt, 2017

Tävlingen är utsatt för starka externa processer som begränsar dess möjlighet att bidra till arkitektonisk kvalitet. Det skriver Magnus Rönn som sammanfattar en nyligen utgiven antologi.

architecture,

competition

Upphovsman

Magnus Rönn

Chalmers, Arkitektur, Byggnadsdesign

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Arkitektur

Mer information

Senast uppdaterat

2019-05-19