Prediktering av extern flödesakustiks påverkan på hyttbuller
Report, 2019

Vindljud är idag den största ljudkällan i lastbilar vid hastigheter på över 80 km/h. Det är viktigt för säkerheten att få ner ljudnivåerna eftersom denna typ av ljud kan orsaka trötthet och huvudvärk hos föraren. Andra ljudkällor som motorljud och vägljud har det jobbats ganska mycket med att få ner. I framtidens elektriska fordon där drivlineljuden nästan helt är borta kommer vindljuden bli alltmer framträdande.

I detta projekt har vis studerat ljudet som bildas runt en a-stolpe och backspegel på en lastbil samt tittat på olika sätt att modellera detta virtuellt. För att korrelera detta mot verkligheten har mätningar gjorts på en specialbyggd lastbil där andra ljudkällor har minimerats.

Genom att först studera en generisk geometri har en beräkningsmetodik tagits fram som inkluderar både strömningsfältet (CFD) och transporten av ljudet in i kupén (akustik). Denna metodik har sedan applicerats på en riktig geometri och resultaten har jämförts mot den uppmätta lastbilen.

Beräkningarna överensstämmer väl med det som har uppmätts. Man får dock komma ihåg att mätningarna är gjorda utomhus med riktiga vindförhållanden medan beräkningarna är gjorda under perfekta förhållanden. Modellen fångar både det bredbandiga bedraget och i det fallet där vi ser en ton i mätningarna så ser vi även detta i beräkningarna.

Slutsatser som kan dras av dessa beräkningar är att det är viktigt att ta med akustiska bidraget, antingen genom direkt modellering eller med analogier. För att fånga frekvensinnehållet krävs det tidsupplösta metoder medan enkla tidsmedelvärderade modeller kan rangordna olika koncept men saknar frekvensinnehållet.

Author

Zenitha Chroneer

Volvo Group

Mikael Karlsson

Escenda Engineering

Huadong Yao

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Fluid Dynamics

Prediction of External Flow Acoustic Impact on In-cab Noise

VINNOVA (2014-01386), 2014-12-01 -- 2018-12-31.

Areas of Advance

Transport

Subject Categories

Aerospace Engineering

Applied Mechanics

Fluid Mechanics and Acoustics

Infrastructure

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Publisher

FFI - Strategic Vehicle Research and Innovation

More information

Latest update

3/30/2022