I bra vård går patienten före managementidéerna
Other - Software code, 2019

De riktigt bra verksamheterna börjar inte med att skära ned, utan med att skapa värde för dem verksamheten är till för. Det är dags att sjukvårdens politiker och tjänstemän ändrar tankemönster, skriver organisationsforskaren Henrik Eriksson apropå varslen i Region Stockholm

Creator

Henrik Eriksson

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Subject Categories

Economics and Business

Other Social Sciences

Other Medical and Health Sciences

Areas of Advance

Life Science Engineering (2010-2018)

More information

Latest update

5/6/2021 7