I bra vård går patienten före managementidéerna
Övrigt - Programkod, 2019

De riktigt bra verksamheterna börjar inte med att skära ned, utan med att skapa värde för dem verksamheten är till för. Det är dags att sjukvårdens politiker och tjänstemän ändrar tankemönster, skriver organisationsforskaren Henrik Eriksson apropå varslen i Region Stockholm

Upphovsman

Henrik Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Annan samhällsvetenskap

Annan medicin och hälsovetenskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-06