Företag i dynamiskt samspel - om att överleva i den interaktiva ekonomin
Book, 2020

Vår ekonomiska värld kännetecknas av en intressant paradox – den är samtidigt både ständigt föränderlig och stabilt kontinuerlig. I denna bok kopplas båda dessa egenskaper till en och samma bakomliggande mekanism, nämligen det dynamiska samspelet mellan de involverade företagen.

Det dynamiska samspelet i dagens interaktiva ekonomi tar sig olika uttryck. Över tid skapar den långsiktiga interaktionen mellan ett köpande och ett säljande företag en stark och utvecklad affärsförbindelse.

Author

Hakan Hakansson

BI Norwegian Business School

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Areas of Advance

Transport

Subject Categories

Economics and Business

ISBN

978-91-44-13753-7

Publisher

Studentlitteratur

More information

Latest update

4/22/2020