Företag i dynamiskt samspel - om att överleva i den interaktiva ekonomin
Bok, 2020

Vår ekonomiska värld kännetecknas av en intressant paradox – den är samtidigt både ständigt föränderlig och stabilt kontinuerlig. I denna bok kopplas båda dessa egenskaper till en och samma bakomliggande mekanism, nämligen det dynamiska samspelet mellan de involverade företagen.

Det dynamiska samspelet i dagens interaktiva ekonomi tar sig olika uttryck. Över tid skapar den långsiktiga interaktionen mellan ett köpande och ett säljande företag en stark och utvecklad affärsförbindelse.

Författare

Hakan Hakansson

BI Norwegian Business School

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

ISBN

978-91-44-13753-7

Utgivare

Studentlitteratur

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-22