Visualisering och auralisering av buller i stadsmiljö
Magazine article, 2020

Inom dagens stadsplanering används oftast 2D-kartor för att visa beräknade värden för framtida bullernivåer. Dessa kartor kan ibland vara svåra att tolka. För att öka förståelsen och underlätta kommunikationen mellan olika aktörer inom planeringsprocessen, har vi inom forskningsprojektet DemoVirPEN på Chalmers och Göteborgs universitet utvecklat en prototyp av ett verktyg för visualisering och auralisering (ljudsimulering) av buller från vägtrafik i en stadsmodell.

auralization

urban environment

communication tool

visualization

urban planning

colour scale

city model

Author

Beata Stahre Wästberg

Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Interaction design

Jens Forssén

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Applied Acoustics

Liane Thuvander

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Architectural theory and methods

Monica Billger

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Architectural theory and methods

Anders Logg

Chalmers, Mathematical Sciences, Applied Mathematics and Statistics

Fabio Latino

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Urban Design and Planning

Bygg & teknik

0281-658x (ISSN)

Vol. 3 8-12

Digital Twin Cities Centre

VINNOVA (2019-00041), 2020-02-29 -- 2024-12-31.

A demonstrator for virtual planning and scenario analysis of invisible environmental factors with focus on noise in the city (DemoVirPEN)

Chalmers, 2018-03-01 -- .

Areas of Advance

Information and Communication Technology

Transport

Building Futures (2010-2018)

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Design

Environmental Analysis and Construction Information Technology

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Latest update

11/24/2020