Partisympatier hos svenska journalister 2019 – en kortrapport
Preprint, 2020

Rapporten visar, sammanfattningsvis, att det är statistiskt säkerställt att V och MP båda är överrepresenterade, och att M och SD båda är underrepresenterade, bland svenska journalister.

Author

[Person 0fd358e8-37bb-4921-9b40-219e6b9b42fc not found]

Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management, Innovation and R&D Management

Subject Categories

Political Science

More information

Latest update

7/28/2020