Partisympatier hos svenska journalister 2019 – en kortrapport
Preprint, 2020

Rapporten visar, sammanfattningsvis, att det är statistiskt säkerställt att V och MP båda är överrepresenterade, och att M och SD båda är underrepresenterade, bland svenska journalister.

Author

Björn Lantz

Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Subject Categories

Political Science

More information

Latest update

5/4/2021 8