Partisympatier hos svenska journalister 2019 – en kortrapport
Preprint, 2020

Rapporten visar, sammanfattningsvis, att det är statistiskt säkerställt att V och MP båda är överrepresenterade, och att M och SD båda är underrepresenterade, bland svenska journalister.

Författare

[Person 0fd358e8-37bb-4921-9b40-219e6b9b42fc not found]

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management, Innovation and R&D Management

Ämneskategorier

Statsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-28