Coronakrisen fastnar i byråkratiska geggan
Newspaper article, 2020

Slutsatsen av coronahanteringen är att det behövs mindre byråkrati, och fler förbättringar av dem nära patienten och brukaren. Varje system är perfekt designat för att få de resultat som systemet får. Med andra ord, det nuvarande offentliga systemet är utformat på ett sådant sätt att vi får de här resultaten av coronakrisen. Coronakommissionen behöver därför förstå hur systemet fungerar, dess grundproblemen, samt agera därefter.

förbättra

Corona

kvalitet

omsorg

vård

Author

Henrik Eriksson

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Aftonbladet

1103-9000 (ISSN)

Subject Categories

Social Work

More information

Latest update

8/12/2020