Coronakrisen fastnar i byråkratiska geggan
Artikel i dagstidning, 2020

Slutsatsen av coronahanteringen är att det behövs mindre byråkrati, och fler förbättringar av dem nära patienten och brukaren. Varje system är perfekt designat för att få de resultat som systemet får. Med andra ord, det nuvarande offentliga systemet är utformat på ett sådant sätt att vi får de här resultaten av coronakrisen. Coronakommissionen behöver därför förstå hur systemet fungerar, dess grundproblemen, samt agera därefter.

förbättra

Corona

kvalitet

omsorg

vård

Författare

Henrik Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Aftonbladet

1103-9000 (ISSN)

Ämneskategorier

Socialt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-12