Hur tjänar din arbetsgivare sina pengar?
Newspaper article, 2019

Det blir allt viktigare att ifrågasätta hur organisationerna vi arbetar för tjänar pengar. Om vi inte tänker bredare på vilket värde vi är med att skapa för våra stakeholders riskerar vi att hamna hopplöst efter.

Author

Tobias Fredberg

Chalmers, Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Göteborgs-Posten (GP)

1103-9345 (ISSN)

Subject Categories

Business Administration

More information

Latest update

9/9/2021 8