Hur tjänar din arbetsgivare sina pengar?
Artikel i dagstidning, 2019

Det blir allt viktigare att ifrågasätta hur organisationerna vi arbetar för tjänar pengar. Om vi inte tänker bredare på vilket värde vi är med att skapa för våra stakeholders riskerar vi att hamna hopplöst efter.

Författare

Tobias Fredberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Göteborgs-Posten (GP)

1103-9345 (ISSN)

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-09