Varför gör inte alla som Lego?
Newspaper article, 2019

Många organisationer försöker få reda på hur de ska kunna bli snabbare på att hantera ny teknologi och omvärldskrav. Inte sällan pratar man om att man måste gå ifrån en traditionell modell byggd på kontroll till en organisation där människor själva tar initiativ. Men hur gör man då?

Author

Tobias Fredberg

Chalmers, Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Göteborgs-Posten (GP)

1103-9345 (ISSN)

Subject Categories

Business Administration

More information

Latest update

9/9/2021 8