Varför gör inte alla som Lego?
Artikel i dagstidning, 2019

Många organisationer försöker få reda på hur de ska kunna bli snabbare på att hantera ny teknologi och omvärldskrav. Inte sällan pratar man om att man måste gå ifrån en traditionell modell byggd på kontroll till en organisation där människor själva tar initiativ. Men hur gör man då?

Författare

Tobias Fredberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Göteborgs-Posten (GP)

1103-9345 (ISSN)

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-09