Från FoU-ansökningar till markanvisningstävlingar
Report, 2020

Innovation och tävlingar är två centrala teman som kombineras i denna forskningsrapport. Studien har utvecklats inom ramen för forskningsprojektet ”Innovativ lokal bostadsutveckling – markanvisningskonkurrenser som professionellt laboratorium” med Formas som finansiär.

I studien tar vi upp två FoU-ansökningar som beviljats medel av Boverket. FoU-ansökningarna ingår i regeringens satsning på innovativt byggande av bostäder för unga. Det är ett arkitektföretag och ett byggföretag som sökt och beviljats investeringsstöd av Boverket. FoU-erfarenheterna har företagen sedan tillämpat i två markanvisningstävlingar arrangerade av Botkyrka kommun respektive Stockholms stad. Forskningsrapporten följer tävlingsprocesserna, jämför fallen och avslutas med en diskussion om likheter och skillnader.

Markanvisningstävling,

Designteam

innovation

Author

Magnus Rönn

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Anna Braide

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Christian Koch

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Stefan Gottlieb

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Subject Categories

Arts

Civil Engineering

Other Humanities

Architecture

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Rapport ACE / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola: 2020:15

Publisher

Chalmers

More information

Latest update

6/13/2022