Från FoU-ansökningar till markanvisningstävlingar
Rapport, 2020

Innovation och tävlingar är två centrala teman som kombineras i denna forskningsrapport. Studien har utvecklats inom ramen för forskningsprojektet ”Innovativ lokal bostadsutveckling – markanvisningskonkurrenser som professionellt laboratorium” med Formas som finansiär.

I studien tar vi upp två FoU-ansökningar som beviljats medel av Boverket. FoU-ansökningarna ingår i regeringens satsning på innovativt byggande av bostäder för unga. Det är ett arkitektföretag och ett byggföretag som sökt och beviljats investeringsstöd av Boverket. FoU-erfarenheterna har företagen sedan tillämpat i två markanvisningstävlingar arrangerade av Botkyrka kommun respektive Stockholms stad. Forskningsrapporten följer tävlingsprocesserna, jämför fallen och avslutas med en diskussion om likheter och skillnader.

Markanvisningstävling,

Designteam

innovation

Författare

Magnus Rönn

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Anna Braide

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Christian Koch

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Stefan Gottlieb

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Konst

Samhällsbyggnadsteknik

Annan humaniora

Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Rapport ACE / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola: 2020:15

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-13