Projektledarskap i bygg- och anläggningsprojekt: Förbättrat ledarskap genom coaching?
Report, 2007

Author

Alexander Styhre

Chalmers, Technology Management and Economics, Project Management

Per-Erik Josephson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Building Economics and Management

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Civil Engineering

ISBN

978-91-976181-4-4

More information

Created

10/7/2017